DEFINITIES
DE WEGGEBRUIKERS


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in NEDERLAND 
  Voor de BELGISCHE wetgeving: KLIK


DE WEGGEBRUIKERS


WEGEBRUIKERS (c) www.gratisrijbewijsonline.nl
De bestuurder is een weggebruiker, de passagier niet
- Met WEGGEBRUIKERS bedoelen we: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee, bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.

- Alle weggebruikers samen noemen we het VERKEER.

- PASSAGIERS die achterop een motorfiets, in een auto of in een tram zitten, vallen niet onder de categorie weggebruikers.DE BESTUURDERS


WEGEBRUIKERS (c) www.gratisrijbewijsonline.nl - BESTUURDERS zijn alle hierboven genoemde weggebruikers, behalve
  de voetgangers.

  . Bestuurders van niet-motorvoertuigen, zoals trams, bromfietsen,
    brommobiel, fiets ...
  . Bestuurders van motorvoertuigen, zoals een personenauto's,
    motorfiets, bus, vrachtauto ...
  . Bestuurders van voorrangsvoertuigen (die zwaailichten en optische
    geluiden voeren), zoals politievoertuigen, brandweerauto's,
    ambulances ...
  . Geleiders van rij- of trekdieren.

- Zijn dus ook bestuurders:

  . Iemand die een kudde vee begeleidt;
  . Iemand die over een weg naast zijn paard loopt;
  . Iemand die over de weg loopt op de rug van een pony;
  . Iemand die een handkar voortduwt;
  . Koetsier van een trouwkoets

- Zijn voetgangers:

  . Iemand die naast zijn fiets stapt;
  . Iemand die naast zijn bromfiets stapt;
  . Iemand die naast zijn motorfiets stapt;
  . Iemand op een skateboard, autopet, rollerskates;
  . Iemand die zijn hond aan de leiband uitlaat;

- Voetgangers die in groep wandelen of een optocht of een stoet vormen, moeten de regels voor auto's volgen
  als ze op de rijbaan stappen.
DE BESTUURDERS VAN EEN MOTORVOERTUIG

WEGEBRUIKERS (c) www.gratisrijbewijsonline.nl - De BESTUURDER VAN EEN MOTORVOERTUIG is een persoon die:
  . een motorvoertuig zelf bestuurt;

- Rijles en rijexamen (rijbewijs B,C,D,E)
  . de leerling is de feitelijke bestuurder;
  . de begeleider of examinator is de juridische bestuurder en
    aansprakelijk voor wat jij doet.
    (Rijbewijs B,C,D,E en auto met dubbele bediening)

- Rijles en rijexamen motorfiets:
  . Leerling is feitelijke en juridische bestuurder.BESTEMMINGSVERKEER

WEGEBRUIKERS (c) www.terneuzen.nl - Als een weg afgesloten is voor bepaalde categorieŽn van bestuurders, dan kan op een onderbord vermeld worden dat BESTEMMINGSVERKEER deze weg toch mag inrijden.

- of als je een bepaald adres moet kunnen bereiken dat anders niet te bereiken is. (vb je wil je vriendin gaan bezoeken die daar woont)
- bestuurders van lijnbussen.DE VOETGANGER

WEGEBRUIKERS (c) www.michielb.nl - Weggebruikers die zich stappend/lopend voortbewegen, zijn VOETGANGERS. Zij nemen te voet deel aan het verkeer.

- Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig die op een voetpad of trottoir rijden, zijn ook voetgangers.

- Skaters en rolschaatsers.

- Een kind (tot 12 jaar) op een kinderfietsje, wordt ook als voetganger beschouwd.
RUITERS EN GELEIDERS VAN RIJ- TREKDIEREN EN VEE

WEGEBRUIKERS (c) www.michielb.nl - Dit zijn ook BESTUURDERS. Ook een ruiter die naast zijn paard stapt is een bestuurder.

- Bestuurders van een motorvoertuig moeten er steeds mee rekening houden dat deze dieren onverwacht kunnen reageren.

- Passeer je een ruiter, zorg er dan voor dat je zeker 1,5 meter tussenruimte laat.

Nuttig om weten

Hoe reageren als je ruiters op de weg ziet?
(Bron: www.verkeershandhaving.nl nieuws)

- Matig je snelheid en houd zeker vijf meter afstand.
- Maak geen onnodig lawaai, zoals hoge toerentallen of onnodig toeteren.
- Wees extra voorzichtig met rammelende lading of klapperend zeildoek.
- Rem niet ineens, knipper niet met de lichten.
- Passeer rustig en extra ruim.
- Houd rekening met de lage snelheid van de ruiter of de koets.
- Laat een groep ruiters bij elkaar blijven, paarden zijn kuddedieren en zullen proberen de andere dieren te volgen.
RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle