LADING
LADING VAN VOERTUIGEN


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in NEDERLAND 
  Voor de BELGISCHE wetgeving: KLIK


X


HOE LADEN?


Algemene regels:

- De lading van een voertuig moet zodanig geschikt en vastgemaakt worden en indien nodig zodanig met een net of een dekzeil overdekt worden, dat:
      . de lading het zicht van de bestuurder niet belemmert;
      . de lading niemand in het voertuig of buiten het voertuig in gevaar brengt;
      . de vervoerde lading geen schade toebrengt aan de openbare weg of aan openbare of private eigendommen;
      . de lading de verlichting (achterlicht, stoplicht, richtingsaanwijzer) van de wagen of de plaat niet bedekt;
      . de lading niet op het openbare wegdek kan vallen.


- De lading mag geen scherpe delen hebben die bij botsing verwondingen zouden kunnen veroorzaken, behalve als deze delen zich op meer dan 2 meter boven het wegdek bevinden.


- De lading en al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten mag door lawaai:
      . de bestuurder niet hinderen;
      . het publiek langs de weg geen ongemak aandoen;
      . de dieren niet doen schrikken.


- Indien zij- of achterdeuren bij uitzondering moeten openblijven, moeten zij zodanig vastgezet worden dat zij niet uitsteken buiten de grootste zijomtrek van het voertuig.

DE HOOGTE

1. Hoogte.

LADING LADING - De HOOGTE van een voertuig, lading inbegrepen, mag maximaal
4 meter zijn.


2. Bord C19.

VERKEERSBORDC19 - Het verkeersbord C19 kan echter een andere maximaal toegelaten hoogte opleggen, lading inbegrepen.


3. Imperiaal / skibox.

LADING - Een IMPERIAAL of een SKIBOX mag je op het dak van de auto aanbrengen en kan je gerbruiken voor niet al te zware ladingen.
. Lading mag niet meer dan 20 cm aan de zijkanten uitsteken.
. De totale breedte (auto en lading) mag niet meer zijn dan 2,55 m.
. Steekt de lading al meer dan 10 cm uit, dan moet je ze markeren.DE BREEDTE

1. Breedte.

LADING - De BREEDTE van een voertuig, lading inbegrepen, mag maximaal 2,55 meter zijn.

- Op ONVERHARDE WEGEN maximaal 2,20 meter.

- Op een AANHANGWAGEN mag de totale breedte, lading inbegrepen, niet meer zijn dan 3 meter.


2. Bord C18.

VERKEERSBORDC18 - Het verkeersbord C18 kan echter een andere maximaal toegelaten breedte opleggen, lading inbegrepen.
DE LENGTE

1. Vooraan:

a. deelbare lading.


- DEELBARE LADING mag vooraan niet buiten het koetswerk uitsteken.

b ondeelbare lading

LADING (C) www.gratisrijbewijsonline.be - ONDEELBARE LADING (paal, ladders, surfplanken, kano...) mag aan de voorkant maximum 3,5 meter uitstekenen, te rekenen vanaf het midden (het hart) van het stuurwiel.

- Lading die voor de auto uitsteekt moet gemarkeerd worden door een markeringsbord.
LADING - Lading die je op een aanhangwagen vervoert mag aan de voorzijde van de aanhangwagen (de koppeling) niet uitsteken.


2. Achteraan.

a. Deelbare lading

LADING (C) www.gratisrijbewijsonline.be - DEELBARE LADING mag achteraan niet meer dan 1 meter uitseken.

b ondeelbare lading

LADING (C) www.gratisrijbewijsonline.be - ONDEELBARE LADING (paal, ladders) mag aan de achterkant maximum 5 meter uitstekenen, te rekenen vanaf de achteras van de auto of eenassige aanhangwagen.

- Zij mag aan de achterzijde van een meerassige aanhangwagen maximaal 4 meter uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras.

VERKEERSBORD Steekt een lading meer dan 1 meter achter een voertuig uit, dan moet deze met een markeringsbord herkenbaar worden aangegeven:

a. Overdag:
- Door een vierkant bord van 0,5 m (50 cm) met afwisselend witte en reflecterende rode diagonale strepen.

b. s' Nachts of als verlichting nodig is:
- Door hetzelfde vierkant bord van 0,5 m met een naar achter gericht rood licht.
- Aan de voorkant een wit licht.


c. Fietsendrager

LADING (C) www.gratisrijbewijsonline.be
De fietsen bedekken de kentekenplaat gedeeltelijk.
- FIETSENDRAGERS die je achteraan op de auto (trekhaak) bevestigt, mogen enkel gebruikt worden voor fietsen.
. De fietsen mogen niet meer dan 20 cm aan de zijkanten van de auto uitsteken tot een maximumbreedte van 2,55 meter.
. De kentekenplaat en verlichting van de auto moet zichtbaar blijven.
. Is dit niet zo, dan moet je een extra kentekenplaat, verlichting en refelctoren aanbrengen.


KIES EEN HOOFDSTUK
Overzicht
De lading van voertuigen
Aanhangwagen / caravan
Slepen

OEFENVRAGEN / PROEFEXAMENS STAAN OP DE SITE


RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle