STILSTAAN EN PARKEREN
DEFINITIES


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in NEDERLAND 
  Voor de BELGISCHE wetgeving: KLIK


STOPPEN

- Soms moet je met jouw voertuig STOPPEN. Dit doe je omdat het door een verkeerssituatie wordt afgedwongen. Bijvoorbeeld:
. om voorrang te verlenen;
. bij een rood verkeerslicht;
. voor een overweg die gesloten is;
. omdat een politieagent je laat stoppen;
. omdat de baan versperd is door een ongeval;

- Het op de openbare weg STOPPEN om deze redenen, wordt niet beschouwd als stilstaan of parkeren.
STILSTAAN

Een STILSTAAND VOERTUIG is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor:
. het laten in- en uitstappen van personen.
. of voor het laden en lossen van goederen.


- Het laden en lossen van goederen kan soms vrij lang duren (voorbeeld het inladen van een verhuis), maar zolang men effectief laadt of lost, wordt dit beschouwd als "stilstaan".

- Wanneer de verhuisfirma na het inlanden (of lossen) nog een aantal documenten moet invullen en laten ondertekenen, dan hoort dit niet meer bij "stilstaan". Op dat ogenblik "staat het voertuig geparkeerd".

Ook het in- of uitstappen kan soms lang duren. Voorbeeld 50 gepensioneerden die instappen in een autobus.
Dit is "stilstaan".PARKEREN

Een GEPARKEERD VOERTUIG is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het laden en lossen.

- Een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om een krant te gaan kopen, ook al duurt dit maar één minuut, heeft zijn wagen geparkeerd.
- Een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om zijn vrouw een krant te laten kopen, terwijl hijzelf in de auto blijft zitten, staat ook geparkeerd.
- Een bestuurder die even stopt om een GSM te beantwoorden, ook al duurt dit maar 30 seconden, heeft zijn wagen geparkeerd.
- Een bestuurder die stopt om op de landkaart te kijken hoe hij moet rijden, ook al duurt dit maar even, heeft zijn wagen geparkeerd.
- Een bestuurder die even wacht op de autobus waarmee zijn dochter zal aankomen, staat geparkeerd.DEFECT VOERTUIG

Een voertuig dat op de openbare weg defect raakt en niet meer behoorlijk kan rijden, is geen stilstaand of geen geparkeerd voertuig. Het is een defect voertuig.

- Een defect voertuig dat niet op een veilige plaats kan geparkeerd worden, moet door middel van de gevarendriehoek voor andere weggebruikers herkenbaar gemaakt worden.
- De verkeersborden i.v.m. stilstaan en parkeren slaan niet op een defect voertuig.


Stel, je wagen valt in panne op een plaats waar "stilstaan" of "parkeren" verboden is.

- Wat als je de wagen nog kunt verplaatsen?

. Dan moet je trachten met de wagen nog iets verder te rijden, zodat je hem als een geparkeerd voertuig kunt opstellen.
. Het is dan nog steeds een "defect" voertuig, maar het staat dan ergens opgesteld, op een plaats waar het mag, als een geparkeerd voertuig.

- Wat als je het voertuig niet meer kunt verplaatsen? (platte band / geen benzine ...)

. In dat geval mag het defecte voertuig, in afwachting dat een garagist of takeldienst komt, op die plaats blijven staan. Je moet dan wel de gevarendriehoek plaatsen.
. Je zult geen bekeuring krijgen omdat je ergens staat waar "stilstaan" en "parkeren" verboden zijn, want je hebt een "defect" voertuig.WAAROP MOET JE LETTEN BIJ HET IN- EN UITSTAPPEN?

- Voor je de motor stillegt moet je:
    . vensters sluiten en schuifdak sluiten (als dit elektrisch werkt);
    . dan de sleutel uit het contact halen;

- Voor je uitstapt:
    . goed aan de examinator tonen dat je in de linker achteruitkijkspiegel kijkt voor je het portier opent;
    . tijdens het openen goed kijken of je geen andere weggebruikers zult hinderen;

- Na het uitstappen:
    . het voertuig sluiten, ofwel via de centrale vergrendeling, ofwel elke deur apart.

- Wegstappen van het voertuig.
    . Bij het uitstappen wanneer men rechts van de rijbaan geparkeerd staat, is het aangeraden
      om langs de achterkant van het voertuig te stappen

UITSTAPPEN - Bij het uitstappen, wanneer men rechts van de rijbaan geparkeerd staat, is het aangeraden om langs de achterkant van het voertuig te stappen.

INSTAPPEN - Bij het instappen, wanneer men rechts van de rijbaan geparkeerd staat, is het aangeraden om langs de voorkant van het voertuig te stappen.

RIJPROF
KLIK
ANIMATIE

Wil je een animatie zien over uit- en instappen,
klik dan op het logo van www.derijprof.be

RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle