STILSTAAN EN PARKEREN
WAAR ZIJN STILSTAAN EN PARKEREN VERBODEN ?


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in NEDERLAND 
  Voor de BELGISCHE wetgeving: KLIK


STILSTAAN VERBODEN OM GEVAAR TE VOORKOMEN

- Het is verboden een voertuig te laten STILSTAAN of te PARKEREN op elke plaats waar het een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of om gevaar te voorkomen.


1. In een bocht

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden net voor of in een
  gevaarlijke bocht. Je zou immers een gevaar kunnen betekenen.


2. Op een helling

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een helling.



STILSTAAN VERBODEN OP WEGGEDEELTEN VOOR ANDEREN

1. Op voetpaden, trottoirs, ruiterpaden, fietspaden

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN is verboden op weggedeeltes die voor andere
  weggebruikers bestemd zijn.
  . fietspaden;
  . voetpaden, trottoirs;
  . ruiterpaden

- Logisch ook, want je mag daar met jouw voertuig niet rijden.




ANDERE REGELS DIE STILSTAAN EN PARKEREN VERBIEDEN


1. Het verkeersbord E2

BORD - Het bord E2 verbiedt stilstaan (en dus ook parkeren) langs de kant van de weg waar dit bord
  geplaatst is.
  . Langs de kant van de weg slaat zowel op de rijbaan als op de berm.


2. Op een fietsstrook

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een fietsstrook.
  . zowel voor een fietsstrook met een doorgetrokken streep
  . of met een onderbroken streep.


3. Op de rijbaan naast een fietsstrook

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een rijbaan naast een fietsstrook.

- Zijn er op de rijbaan naast de fietsstrook parkeervakken, dan mag je daar wel stilstaan.


4. In een tunnel

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden in een tunnel.


5. Op een busstrook

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een busstrook.


6. Op de rijbaan naast een busstrook

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op de rijbaan naast een busstrook.


7. Op kruispunten

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een kruispunt.

- Je mag er dus ook niet even stilstaan om iemand te laten in- of uitstappen.


8. Op een bushalte

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een bushalte.
  . Is de bushalte aangegeven door een blokmarkering, dan mag je niet
    stilstaan bij deze markering.
  . Is er geen blokmarkering, dan mag je niet stilstaan 12 meter voor
    en voorbij het bushaltebord.

- Het is wel toegelaten om een passagier te laten in- of uitstappen
  op voorwaarde natuurlijk dat je geen lijnbus hindert).


9. Langs een gele doorgetrokken streep

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden langs een gele
  doorgetrokken streep.


10. Op een oversteekplaats voor voetgangers

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden
  . op een oversteekplaats voor voetgangers;
  . of binnen een afstand van 5 meter voor of voorbij deze
    oversteekplaats.


11. Op een oversteekplaats voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers

www.gratisrijbewijsonline.nl www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een oversteekplaats voor fietsers, snorfietsers of bromfietsers of binnen een afstand van 5 meter voor of voorbij deze oversteekplaats.


12. Op een verdrijvingsvlak

www.gratisrijbewijsonline.nl - STLSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een verdrijvingsvlak.   (Je mag er sowieso niet rijden)


13. Op een autosnelweg

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden:
  . op een oprit of uitrit van een autosnelweg;
  . op een invoegstrook of uitrijstrook van een autosnelweg;
  . op de rijbanen van een autosnelweg
  . op de vluchtstrook van een autosnelweg
  . op de bermen van een autosnelweg.

- Je mag op deze plaatsen dus ook niet even stoppen om een lifter
  te laten in- of uitstappen.


14. Op een autoweg

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een autoweg.


15. Op een vluchthaven

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een vluchthaven.
  (Je mag er sowieso niet rijden behalve in een noodgeval)


16. Op een overweg

www.gratisrijbewijsonline.nl - STILSTAAN (en dus ook parkeren) is verboden op een overweg.
  (Let er ook op dat je bij file nooit op de overweg stopt).





RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle