GEBRUIK VAN DE WEG


In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de op de plaats van de weggebruikers op de openbare weg.INHOUD:

RECHTS OP DE RIJBAAN
Wie moet op de rijbaan?
Rechts op de rijbaan
- 1. Rijbaan is niet verdeeld in rijstroken
- 2. Rijbaan is verdeeld in rijstroken
- 3. Wanneer hoef je niet zoveel mogelijk rechts op de rijbaan te rijden?
Veilige afstand bewaren
- 1. Voldoende afstand bewaren
- 2. Bumperkleven
File
- 1. Zeer druk verkeer
Verkeerszuil
- 1. Borden D2 en D3

EENRICHTINGSWEG
Eenrichtingsweg
- 1. Aangegeven door borden
- 2. Algemene regels
Eenrichtingsweg met onderborden
- 1. Onderbord auto
- 2. Onderbord vrachtauto
- 3. Onderbord motorfiets
- 4. Onderbord uitgezonderd autobus
- 5. Onderbord uitgezonderd fietsers en bromfietsers
- 6. Onderbord uitgezonderd landbouwvoertuigen
- 7. Voorsorteren.

RIJBAANVERSMALLING
1. Met de verkeersborden F6 en F5
2. Zonder de verkeersborden F6 en F5
3. Andere verkeersborden

GESCHEIDEN RIJBANEN
- 1. Rijbanen gescheiden door water
- 2. Rijbanen gescheiden door een berm

ANDERE REGELS
Zebrapad
Fietsstrook
- 1. Met doorgetrokken streep
- 2. Met onderbroken streep
Verplicht fietspad
BOF weg
Wegrijden van een lijnbus
In- en uitstappen van passagiers

WAAR MAG JE NIET RIJDEN?
Verboden voor alle bestuurders
- 1. Verdrijvingsvlak
- 2. Voetpad / trottoir
Verboden voor bestuurders van motorvoertuigen
- 1. Wegen te gebruiken die door C-borden zijn gesloten
- 2. Op autosnelwegen en autowegen
- 3. Fietspad / bromfietspad
De busstrook

RIJDEN IN ERVEN
Erven
- 1. Wat is een erf?
- 2. Snelheid binnen een erf
- 3. Kruispunten binnen een erf
- 4. Parkeren binnen een erf
- 5. Stilstaan binnen een erf
- 6. Inrijden of verlaten van een erf

RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle