GEBRUIK VAN DE WEG
RECHTS OP DE RIJBAAN


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in NEDERLAND 
  Voor de BELGISCHE wetgeving: KLIK


WIE MOET OP DE RIJBAAN?

- Wanneer de openbare weg een rijbaan omvat moeten de bestuurders van auto's deze rijbaan volgen.
- Ook bestuurders van bromfietsen en brommobielen moeten op de rijbaan rijden, maar niet:
  . op een autosnelweg
  . op een autoweg.
RECHTS OP DE RIJBAAN

- Elke bestuurder die de rijbaan volgt, moet zoveel mogelijk rechts op de rijbaan rijden.


1. Rijbaan is niet verdeeld in rijstroken:

www.gratisrijbewijsonline.nl
Deze bestuurder rijdt niet rechts op de rijbaan
- Is de rijbaan niet verdeeld in rijstroken dan moet je zoveel mogelijk rechts op de rijbaan rijden.


- Bestuurders moeten hierbij ook rekening houden met:
. de mogelijk minder goede staat van de rijbaan:
  . de rand van de rijbaan kan immers afgebrokkeld zijn.
  . in de winter ligt er vaak opgehoopte sneeuw.
. andere weggebruikers als voetgangers, fietsers of bromfietsers.
. hindernissen die soms bij de rand van de rijbaan staan.


www.gratisrijbewijsonline.nl
De blauwe auto moet niet zigzaggen
- Het is niet verplicht of veilig te zigzaggen wanneer je voertuigen, die rechts op jouw weghelft staan, voorbijrijdt.


2. Rijbaan is verdeeld in rijstroken:

www.gratisrijbewijsonline.nl - Is de rijbaan verdeeld in rijstroken dan moet je zoveel mogelijk op de rechterrijstrook rijden.


3. Wanneer hoef je niet zoveel mogelijk rechts te rijden?

   . Al je de bevelen van een bevoegde ambtenaar volgt;
   . Voor of op een rotonde;
   . Wanneer je een voertuig inhaalt;
   . Als je voorsorteert om links af te slaan;
   . Als je op een voorsorteerstrook rijdt;
   . Als de rijstrook geblokkeerd is door een rood kruis op het elektronisch signalisatiebord;
   . Als er rechts geen ruimte is;
   . Als je een verkeersteken volgt.
VEILIGE AFSTAND BEWAREN

1. Voldoende afstand bewaren

www.gratisrijbewijsonline.nl
Er is voldoende afstand
- Je moet voldoende afstand bewaren tot je voorligger, zodat je voldoende zicht hebt over de rijbaan en veilig kunt stoppen.

  . De overheid adviseert de 2 secondenregel;
  . Anderen adviseren je snelheid omzetten in meters.
    (vb. 80 km/uur is een afstand houden van 80 meter)


2. Bumperkleven

www.gratisrijbewijsonline.nl
Er is onvoldoende afstand
- Beginnende automobilisten die te weinig afstand bewaren kunnen hiervoor strafpunten krijgen voor hun beginnersrijbewijs.FILE

1. Zeer druk verkeer

www.gratisrijbewijsonline.nl
File op een autosnelweg
- Bij zeer druk verkeer mag je, op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken voor dezelfde richting, in file naast elkaar rijden.
(Rechts inhalen is dan toegestaan)VERKEERSZUIL

1. Borden D2 en D3

www.gratisrijbewijsonline.nl
Verkeerszuil met bord D2
- Het verkeersbord D2 moet rechts worden voorbijgereden.
- Het verkeersbord D3 mag je aan beide zijden voorbijrijden.

www.gratisrijbewijsonline.nl D2 www.gratisrijbewijsonline.nl D3

RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle