GEBRUIK VAN DE WEG
WAAR MAG JE NIET RIJDEN


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in NEDERLAND 
  Voor de BELGISCHE wetgeving: KLIK


VERBODEN VOOR ALLE BESTUURDERS

1. Verdrijvingsvlak

www;gratisrijbewijsonline.nl - Het is voor alle bestuurders verboden op een VERDRIJVINGSVLAK te rijden.

- Je mag er dus ook niet stilstaan of parkeren


2. Voetpad of trottoir

www;gratisrijbewijsonline.nl

- Het is voor alle bestuurders verboden op een VOETPAD of TROTTOIR te rijden.

- Je mag er dus ook niet stilstaan of parkeren.



VERBODEN VOOR BESTUURDERS VAN MOTORVOERTUIGEN


1. Wegen te gebruiken die door C-borden zijn gesloten

www;gratisrijbewijsonline.nlC1 www;gratisrijbewijsonline.nlC2 www;gratisrijbewijsonline.nlC6 www;gratisrijbewijsonline.nlC12 - .


2. Op autosnelwegen op autowegen:

www;gratisrijbewijsonline.nl

- te rijden op de vluchtstrook.
- te rijden op vluchthaven.
- te rijden op de berm.
(uitgezonderd in noodgevallen)


3. Fietspad / bromfietspad

a. Het onverlichte fietspad


www;gratisrijbewijsonline.nl

- te rijden op het ONVERPLICHTE FIETSPAD.


b. Het verplichte fietspad

www;gratisrijbewijsonline.nl www;gratisrijbewijsonline.nl
www;gratisrijbewijsonline.nl


- te rijden op het VERPLICHTE FIETSPAD.


c. Het verplichte fiets/bromfietspad

www;gratisrijbewijsonline.nl www;gratisrijbewijsonline.nl
www;gratisrijbewijsonline.nl


- te rijden op het VERPLICHTE FIETS/BROMFIETSPAD.


Nuttig om weten

Het verplichte fiets/bromfietspad

Sinds einde 1999 rijden bestuurders van bromfietsen op de rijbaan en niet meer op een fietspad of fietsstrook, behalve wanneer er door een bord een verplicht fiets/brompad is aangegeven.
Ook fietsers en bestuurders van snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor moeten er gebruik van maken.



DE BUSSTROOK

X - Een BUSSTROOK is een door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerde gedeelte van de rijbaan waarop het woord 'BUS' of 'LIJNBUS' is aangebracht.

- Dit gedeelte van de rijbaan is bestemd voor bussen of lijnbussen.

- Andere bestuurders mogen op een busstrook niet rijden, parkeren of stilstaan.
(c) WIKIPEDIA - Staat het woord LIJNBUS op de strook, dan mogen uitsluitend bussen van het openbaar vervoer hiervan gebruik maken.
(c) WIKIPEDIA - Ook door rijstrooksignalisering kan een rijstrook voor bussen worden voorzien.





RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle