WEGMARKERINGEN
MARKERINGEN DIE RIJSTROKEN AANDUIDEN


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in NEDERLAND 
  Voor de BELGISCHE wetgeving: KLIK


WAARUIT BESTAAN DEZE WEGMARKERINGEN EN WAT BETEKEN ZE?


1. Een doorgetrokken witte streep:

WEGMARKERINGEN (c) www.gratisrijbewijsonline.nl
Doorgetrokken witte streep in het midden van de rijbaan
- De WITTE DOORGETROKKEN STREEP IN HET MIDDEN VAN DE RIJBAAN betekent dat het voor iedere bestuurder verboden is deze streep te overschrijden.

- Bovendien is het verboden links van een doorgetrokken streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

- Het is dus verboden over deze doorgetrokken streep te rijden:
  * om in te halen;
  * om links af te slaan;
  * om te keren;
  * om van rijstrook te veranderen;
  * om naar een oprit van een privé-woning te rijden
.


Goed om weten:

Mag je dan echt nooit over een witte doorgetrokken streep rijden?

In sommige gevallen zal je wel over een witte doorgetrokken streep mogen rijden. Enkele voorbeelden maken duidelijk wanneer dit kan.

Voorbeeld 1 (in dit voorbeeld mag het)
Veronderstel een rijbaan met één rijstrook in elke richting. De rijstroken zijn gescheiden door een witte doorgetrokken streep. Op de berm rechts van de rijbaan in jouw rijrichting wandelt een moeder met haar kind in de hand. Je wil hen voorbijrijden, maar op het ogenblik dat je bijna naast hen bent, zie je plots het kind op de rijbaan lopen. Om een aanrijding te vermijden, wijk je uit naar links, waarbij je over de witte doorlopende streep rijdt.
Hiervoor zul je niet gestraft worden.

Voorbeeld 2 (in dit geval mag het)
Dezelfde rijbaan. Op jouw rijstrook bevindt zich een stilstaande verhuiswagen. De verhuizers zijn aan het laden of lossen en ze hebben nog wel een uurtje werk vooraleer ze zullen verder rijden.
Als het niet anders kan, mag je niet alleen de doorgetrokken witte streep overschrijden om die stilstaande hindernis voorbij te rijden, zonder dat je ervoor gestraft wordt. Meer nog, je moet het zelfs doen, anders loop je het risico op economische boetes wegens hinderen van het achterliggend verkeer.

Voorbeeld 3 (in dit geval mag het niet)
Veronderstel dezelfde rijbaan en er rijdt vóór jou een vuilniswagen. Die rijdt telkens langzaam een klein stukje verder en stopt dan weer even en rijdt weer een stukje verder.
In dit geval mag je de doorgetrokken witte streep niet overschrijden om die vuilniswagen voorbij te rijden. Het is immers geen stilstaande hindernis.


2. Een onderbroken witte streep:

WEGMARKERINGEN (c) www.gratisrijbewijsonline.nl
Witte onderbroken streep in het midden van de rijbaan
- De WITTE ONDERBROKEN STREEP IN HET MIDDEN VAN DE RIJBAAN betekent dat het voor iedere bestuurder verboden is deze te overschrijden, behalve:

  * om in te halen;
  * om links af te slaan;
  * om te keren;
  * om van rijstrook te veranderen;
  * om naar een oprit van een privé-woning te rijden.


3. Een witte doorgetrokken en onderbroken streep naast elkaar:

WEGMARKERINGEN (c) www.gratisrijbewijsonline.nl
Inhalen is hier toegestaan

WEGMARKERINGEN (c) www.gratisrijbewijsonline.nl Inhalen is hier verboden
- Wanneer een DOORGETROKKEN en een ONDERBROKEN WITTE STREEP naast elkaar getrokken zijn, moet de bestuurder alleen rekening houden met de streep die zich aan zijn kant bevindt.

- De bestuurder die de onderbroken streep overschreden heeft om in te halen, mag daarna de witte doorgetrokken streep opnieuw overschrijden om zijn normale plaats op de rijbaan in te nemen.


4. Een blokmarkering:

BLOKMARKERING
- Een BLOKMARKERING is een onderbroken markering van blokken.

a. In- of uitvoegstrook


BLOKMARKERING
Uitvoegstrook
- Is de blokmarkering in de lengterichting aangebracht, dan scheidt ze de IN- of UITVOEGSTROKEN van de doorgaande rijbaan.

b. Oversteekplaats

BLOKMARKERING (c) www.gratisrijbewijsonline.nl
Oversteekplaats
- Is de blokmarkering in de breedterichting aangebracht en bestaat ze uit twee rijen, dan duiden ze een OVERSTEEKPLAATS aan.

c. Bushalte

BUSHALTE (c) www.gratisrijbewijsonline.nl
Bushalte
- Een blokmarkering kan ook een BUSHALTE aangeven.

. Is er een blokmarkering:
. dan mag je ter hoogte van deze blokmarkering niet parkeren of stilstaan om te laden of te lossen.
. Uitzonderling: je mag wel even stilstaan om een passagier te laten uit- of instappen.

. Is er geen blokmarkering:
. dan mag je niet stilstaan 12 meter voor en voorbij het bushaltebord.
(Het is wel toegelaten om een passagier te laten in- of uitstappen op voorwaarde natuurlijk dat je geen lijnbus hindert).


5. Busstrook:

BUSSTROOK
Busstrook
- Een BUSSTROOK is het deel van de rijbaan dat door een doorgetrokken of een onderbroken streep is afgescheiden en waarin het woord BUS of LIJNBUS is geschreven.

- Een busstrook met het woord LIJNBUS is alleen bestemd voor bestuurders van lijnbussen.

- Staat het woord BUS er, dan mogen lijnbussen en autobussen er rijden.

- Je mag niet STILSTAAN (en dus ook niet parkeren)
. op een busstrook
. of op de rijbaan naast een busstrook.


6 . Fietsstrook:

FIETSSTROOK
Fietsstrook
- Een FIETSSTROOK is het deel van de rijbaan dat door een doorgetrokken of een onderbroken streep is afgescheiden en waarin een afbeelding van een fiets in aangebracht.

- Voorsorteren mag op een fietsstrook als deze is aangeduid met een onderbroken streep.

- Voorsorteren mag niet op een fietsstrook die is aangeduid met een doorgetrokken streep. Daarop mag je immers niet rijden.

FIETSSTROOK (c) www.gratisrijbewijsonline.nl
Parkeervak naast een fietsstrook
- Je mag niet STILSTAAN (en dus ook niet parkeren)
. op een fietsstrook
. of op de rijbaan naast een fietsstrook

- Het mag wel in speciaal aangelegde parkeervakken.
RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle