VOORRANG
GELIJKWAARDIGE KRUISINGEN


.   Deze pagina is volgens de wetgeving in NEDERLAND 
  Voor de BELGISCHE wetgeving: KLIK


WAT IS DIT?

1. Gelijkwaardige kruising

c) www.gratisrijbewijsonline.nl (c) www.gratisrijbewijsonline.nl - Een GELIJKWAARDIGE KRUISING is een kruispunt waar de voorrang niet gerelegd wordt door:
. verkeerslichten
. borden
. haaientanden.

c) www.gratisrijbewijsonline.nl - Verkeersbord J8 Betekenis: gevaarlijk kruispunt.

. Een gelijkwaardig kruispunt waar het verkeersbord J8 staat, is een gelijkwaardig kruispunt waar gevaar dreigt en dat met grote voorzichtigheid moet genaderd worden.


2. Onderscheid verharde weg en onverharde weg

(c) www.gratisrijbewijsonline.nl
Bruine auto moet de blauwe voor laten gaan
- Er wordt evenwel een onderscheid gemaakt tussen gelijkwaardige kruisingen en aansluiting van een onverharde weg op een verharde weg. Men noemt dit ongelijkwaardige wegen.

. In de wet staat geen definitie van een onverharde weg.
. Jurisprudentie bij artikel 15 van het Reglement Verkeersregels 1990 (RVV 1990) geeft aan: Een weg waarvan het wegdek is verhard in overeenstemming met de normale eisen van het rijverkeer, ook al bestaat dit wegdek niet uit beton, bitumen, asfalt, klinkerstenen of kasseien, moet worden beschouwd als een verharde weg en een weg die niet is voorzien van zodanig wegdek, ook al is ter bevordering van de begaanbaarheid of de instandhouding van de weg daarop enige verharding aangebracht, als een onverharde weg.


3. Uitrit

.
Rode auto moet voorrang verlenen
- Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen gelijkwaardige kruisingen en aansluitingen op een uitrit of inrit.

. In de wet staat geen definitie van een uitrit of een inrit.
. In ieder geval is er in onderstaande gevallen sprake van een in/uitrit:
.. een oprijpad van een gebouw of boerderij.
.. als het trottoir of de trottoirband doorloopt.
.. vaak ook als je een 30 kilometerzone verlaat.VOORRANGSREGELS OP GELIJKWAARDIGE KRUISINGEN


Belangrijk om weten

Voorrang krijg je

Hou er steeds rekening mee dat voorrang iets is wat je KRIJGT en niet iets is wat je sowieso hebt of mag nemen.

Let er dus steeds op, wanneer je een gelijkwaardige kruising nadert, of de andere bestuurders je wel voorrang geven en hou er ook rekening mee dat ze die voorrang misschien ook niet geven.

Twijfel je, wees dan verstandig en laat de ander gewoon voorgaan.


1. Regel: rechts gaat voor

.
- Sinds 1 mei 2001 moeten bestuurders op gelijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen.
. Dus: rechts gaat voor voor alle bestuurders (dus niet alleen voor bestuurders van motorvoertuigen)

. Bestuurders zijn alle weggebruikers, met uitzondering van: voetgangers, skaters, skeelers, rolstoelers die van het trottoir of voetpad gebruik maken.
. Bestuurders zijn wel: fietsers, snorfietsers, bromfietsers, bestuurders van motorvoertuig, van een brommobiel, van een invalidenvoertuig, van een wagen, van een paard en geleiders van rijdieren, trekdieren of vee.
.
Bruine auto heeft voorrang
.
Motor heeft voorrang
.
Blauwe auto heeft voorrang


2. Uitzonderingen

a. Onverharde weg

.
Groene auto heeft voorrang
- Als je op een ONVERHARDE WEG rijdt, moet je voorrang verlenen aan de bestuurders die op de verharde weg rijden.

b. Uitrit

.
Fietsers krijgen voorrang
- Wanneer je uit een UITRIT of OPRIT komt, moet je het overige verkeer (dus ook voetgangers) voor laten gaan.

c. Tram

.
Tram krijgt voorrang
- Op gelijkwaardige kruisingen moet voorrang verleend worden aan TRAMS, ongeacht of hij van links of van rechts komt.

. let op: op wegen waar de voorrang door borden wordt geregeld, gelden deze borden ook voor de trams.

d. Voorrangsvoertuig

.
Ambulance krijgt voorrang
- Politieauto's, ambulances en brandweerauto's die voorzien zijn van blauwe zwaai- of knipperlichten en twee- of drietonige hoorn moet je altijd voorrang geven.

e. Militaire colonne

.
Militaire colonne mag doorrijden
- Het allereerste voertuig van een militaire colonne moet de voorrangsregels volgen.
- Eenmaal het eerste voertuig is doorgereden, mogen de volgende auto's van de colonne volgen.


KIES EEN HOOFDSTUK


RIJBEWIJS

. Theorie en oefenvragen wetgeving NEDERLAND
http://www.gratisrijbewijsonline.nl
. Theorie en oefenvragen wetgeving BELGIE
http://www.gratisrijbewijsonline.be


(c) Eugeen Van Aerschot / 2007 / 2008
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL

Valid HTML 4.01 Transitional
This page was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional.
controle